Energiatanúsítvány

2008. június végén megjelent az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet. A jogszabály Európai Uniós kötelezettség miatt készült, és más jogszabályokkal együtt azt a célt szolgálja, hogy az épületek kevesebb energiát fogyasszanak. Ennek eléréséhez az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.

Fenti jogszabály alapján energetikai tanúsítvány szükséges lakás célú ingatlanok adásvételéhez, tartós bérbeadásához, valamint az elkészült lakóépületek használatbavételéhez.

Ezen felül energetikai tanúsítványt kell különböző épületfelújítási pályázatok, valamint a „Családi otthonteremtési kedvezményes kölcsön” – rövid nevén CSOK – mellékleteként benyújtani.

Az általunk használt program a pályázatokhoz szükséges éves CO2  megtakarítás értékét is kimutatja, az általunk kiállított tanúsítvány ezt az értéket is tartalmazza.

A tanúsítás költsége egyedi, függ a rendelkezésre álló tervek, adatok mennyiségétől, minőségétől, az épület nagyságától, lakásszámtól. Mértékét a 176/2008. (VI. 30.) számú Kormányrendelet 10. §- a szerint kell megállapítani.

Az energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, illetve az adóalapot csökkentő tényező.

Többlakásos lakóépületek tanúsításánál lakásszámtól függő kedvezményt adok.

Irodánk vállalja az energetikai tanúsítványok elkészítését, helyszíni felméréssel is, 48 órán belül, sürgősségi felár nélkül.

Mit mutat meg az energiatanúsítvány?

Az energiatanúsítvány – más néven épületenergetikai tanúsítvány vagy zöldkártya egy számításokon alapuló műszaki dokumentum, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy a vizsgált épület vagy lakás energiafogyasztás tekintetében milyen minőséget képvisel.

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

(1) az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklete alapján
(2) csak egész épületnél és csak számítással végzett tanúsítvány esetén töltendő ki
(3) csak „BB” vagy annál jobb besorolású épület esetén kötelező megadni
Épületenergetikai minőség szerinti besorolás (az energetikai minőségi osztályok)
1. Az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a 4. § (7) bekezdése szerinti minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.
2. „BB” vagy annál jobb besorolás csak abban az esetben adható az épületre vagy a benne lévő önálló rendeltetési egységre, ha az épület egésze megfelel a Rend. 6. melléklet II. és IV. részében meghatározott követelményeknek is.
3. „AA” vagy annál jobb besorolás csak a Rend. szerinti részletes módszerrel vagy dinamikus szimulációval alátámasztott módon adható. A dinamikus szimulációs esetén is a Rend.-ben meghatározott mértezési alapadatokkal egyenértékű adatokkal kell végezni a méretezést.
4. „AA” vagy annál jobb besorolás csak olyan esetben adható
4.1. ahol a hőtermelő időjárásfüggő szabályozása megoldott,
4.2. ahol a hűtési és fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozhatósága megoldott,
4.3. ahol az önálló tulajdonú vagy külön bérbe adható épületrészek energiafogyasztásának mérése külön legalább költségosztók felszerelésével vagy egyedi mérőkkel megoldott.
5. A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbi:
A    B    C
alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése az alábbi:

ABC
1.BesorolásAz 1. pont szerinti százalékos viszonyMinőségi osztályának szöveges jellemzése
2.AA++<40Minimális energiaigényű
3.AA+40-60Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
4.AA61-80Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
5.BB81-100Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
6.CC101-130Korszerű
7.DD131-160Korszerűt megközelítő
8.EE161-200Átlagosnál jobb
9.FF201-250Átlagos
10.GG251-310Átlagost megközelítő
11.HH311-400Gyenge
12.II401-500Rossz
13.JJ>500Kiemelkedően rossz

diagram

Milyen dokumentumok alapján készül el a tanúsítvány?

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik.

A kivitelezési tervdokumentációnak mindig része az épületre vonatkozó energetikai számítás. Amennyiben a tervnek megfelelően készült el az épület, a beépített épületgépészeti berendezések műszaki jellemzői sem térnek el a számítás során figyelembe vett adatoktól és mindezeket igazolja a felelős műszaki vezető, akkor az előzetes energetikai számítás alapján állapítom meg az épület energetikai besorolását.

Amennyiben az épületben a tervhez képest megváltozott valamilyen lényeges jellemző, úgy az igazoló számítást újra el kell végezni. Az új számítás pedig már a tanúsítvány alapja lehet.

Meglévő épület esetében, ha nem állnak rendelkezésre az épület tervei, a helyszínen végzett felmérés alapján meghatározom az épület geometriáját, szerkezeti feltárással, vagy építési idő szerinti becsléssel megállapítom a határoló épületszerkezetek anyagát és vastagságát, valamint szemrevételezéssel és a rendelkezésre álló műszaki adatok segítségével beazonosítom az épületgépészeti berendezéseket.

 

Energetikai minőségtanúsítvány:
 1. Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye):
 2. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma:
 3. Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma:
 4. A vizsgált épületet ábrázoló fotó:
 5. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesítet energetikai jellemzője (kWh/m2a):
 6. Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év (1):
 7. Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a követelményérték százalékában (1)(2):
 8. Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya (1)(2)(3):
 9. 2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás:
 10. Javaslat:
 11. Egyéb megjegyzés:
 12. Az épület védettsége (műemlék, helyi védett):
 13. A tanúsítvány kiállításnak oka:
 14. Kapcsolódó tanúsítvány száma:
 15. A tanúsítvány kiállításának kelte:
 16. A tanúsító aláírása

 

Bízza ránk az energiatanúsítvány elkészítését! Keressen minket bizalommal elérhetőségeinken!