Energiatudatos építészet

A tervezési feladat során lényeges szempont a fenntarthatóság, a környezettudatos szemlélet bemutatása és átadása Megrendelőink felé. Akár új épület építésére, akár meglévő épület bővítésére kapunk megbízást, Megrendelőink lehetőségeikhez mérten maximálisan törekszünk a 2020-as előírásoknak megfelelő, közel nulla energiafelhasználású épületek létrehozására.

Az energiatudatos építészetet az alábbiakban szeretném bemutatni, egyben szerteoszlatni a köztudatban élő jó néhány félreértést.

A régi mondás, miszerint az olcsó az igazán drága, vonatkozik a helytelenül megválasztott építőanyagtól kezdve az alul méretezett hőszigetelésen keresztül egy rosszul kialakított fűtésrendszeren át rengeteg általános építési hibára.

Ezek a hibák kiküszöbölhetők az alábbiak figyelembe vételével:

  • az épület megfelelő tájolásával a napsugárzás kedvezően hasznosítható
  • a megfelelő árnyékoló szerkezetek beépítésével, az épület tagolása adta árnyékolás segítségével az épület természetes úton védhető a túlmelegedéssel szemben
  • fenti természetes árnyékolással, valamint a helyesen méretezett és beépített hőszigeteléssel a költséges klímaberendezések használata feleslegessé válik
  • az épület külső határoló szerkezetének hőszigetelését előzetes energetikai számítás alapján méretezni kell, figyelembe véve a külső és belső tér hőmérséklet-különbség következtében keletkező pára elvezetését, a páralecsapódás veszélyének kizárását
  • az épület csomópontjait úgy kell megtervezni, hogy a külső határoló szerkezetek hőszigetelése hőhídmentes burokként vegye körbe az épületet
  • meglévő épületek bővítése és korszerűsítése során a meglévő szerkezetek feltárása után a lehetőségek szerint kell törekedni a fenti hőhídmentes burok kialakítására

Nem beszélhetünk energiatudatos, fenntartható építészetről megújuló energiák hasznosítása nélkül. Az Építtető első kérdése ezzel kapcsolatban a megtérülésre vonatkozik. Fontos tudni, hogy a megújuló energiákat hasznosítható berendezéseket későbbi beruházásként folyamatosan fejleszteni lehet, viszont későbbi beépítésükre már a tervezés első percétől kezdve számítani kell.

Gépész társtervezőkkel együttműködve ismertetjük az alkalmazható megújuló energiákat hasznosító berendezéseket, mint például:

  • magastető benapozott oldalára telepíthető napkollektor, mellyel a használati melegvíz-igény jelentős része előállítható
  • biomassza, fabrikett, pellet fűtésű kazánról üzemeltetett központi fűtés, radiátorok mellett padlófűtéssel, falfűtéssel, mennyezetfűtéssel kombinálva
  • levegő hőszivattyú által működtetett központi fűtés
  • geotermikus energia hasznosítása (talajba fúrt szondák által működtetett hőszivattyú)

A korszerű, termikus burokba „csomagolt” épület létrehozásával az épület szellőzéséről is gondoskodni kell. A manuálisan működtethető szellőztető rendszeren át a páraszabályozott szellőztető rendszertől kezdve a passzív házakban alkalmazott fáradt levegőt hasznosító hővisszanyerő szellőzési rendszerig rengeteg lehetőség áll rendelkezésre.

Fenti, alapvetően elektromos energia felhasználásával működő berendezések számára a napkollektorokhoz hasonlóan napelemek telepíthetők, amelyek a Nap mindenki számára ingyenesen hozzáférhető energiáját elektromos energiává alakítják át.

Összességében jól látható, hogy a közel nulla energiafelhasználású épület tervezése a tömegformálástól kezdve az épületszerkezeti csomópontok kialakításán át az épületgépészeti és épületvillamossági rendszereken keresztül egy komplex feladat, amely a Megrendelővel együttműködve akár több lépcsőben is létrehozható.

 

Az energiatudatos építészet tervező és építő csapatunk alapelve, így Ön is biztos lehet benne, hogy korszerű, innovatív, illetve energia-és költséghatékony munkát végzünk! Kérjen tőlünk ajánlatot elérhetőségeinken!